ជាតិក្រោយសុំរៀបការនឹងបង-Cheat Kroy Som Reapkar Neng Bong- ស៊ីរីកា – Siryka 【Official Lyric Video 】បទ៖ជាតិក្រោយសុំរៀបការនឹងបង
ច្រៀង៖ ស៊ីរីកា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ជួន សុជា
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
#TownProduction #Siryka #TownMP3 #TownAudio ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727816# 📞
🎼Metfone: *1772*5231540#📞
🎼Smart: *855*851524# 📞
📲ស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីៗជាមួយ Town Music App
– សម្រាប់ iOS ៖ https://apple.co/2Hb79Zn
– សម្រាប់ Android ៖ http://bit.l/2GAaZOW ———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production] Like us on: https://www.facebook.com/OfficialTown…
Subscribe now: https://www.youtube.com/channel/UCC3k… Website : www.townproduction.com.kh

source

0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *